fbpx

Contact

  Maak direct een afspraak

  Naam*

  E-mail*

  Telefoon

  Met welke afdeling wilt u contact opnemen*

  Onderwerp

  Kies uw locatie

  Omschrijf kort uw pijnklacht

  Onderwerp

  Kies uw locatie

  Uw bericht

  Onderwerp

  Uw bericht

  privacy

  Claudicatio Intermittens

  Etalagebenen: Pijn tijdens het lopen, maar waarom eigenlijk?

   

  Wat is het?

  De medische term voor etalagebenen is claudicatio intermittens. Als we dit letterlijk vertalen staat er intermitterend hinken. Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking. Dit is een nesteling van vettige bestanddelen uit het bloed in de wand van een slagader die slagadervernauwing tot gevolg heeft.

  Alle spieren in het lichaam hebben zuurstof nodig om optimaal te kunnen functioneren. Zuurstof komt via het bloed bij de spieren. Door de vernauwing in de slagaderen kan er minder bloed en dus minder zuurstof naar de spieren gebracht worden. Vaak zien we dat er in rust voldoende zuurstof in de spieren kan komen. Tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens het lopen, moet er meer zuurstof naar de spieren in de benen. Nu wordt de vraag naar zuurstof groter dan het aanbod en ontstaat er een zuurstoftekort in de beenspieren. Het gevolg van dit zuurstoftekort is dat er pijnklachten en/of kramp ontstaat in één of beide benen. Zodra het lopen wordt gestopt, nemen de pijnklachten weer af.

  Alleen in de benen?

  Slagaderverkalking zit niet alleen in de benen. Bij slagaderverkalking spreken we van een systeemziekte. Dit houdt in dat het gehele vaatstelsel hierbij betrokken is. Het is wel mogelijk dat we alleen klachten ervaren in de benen, maar de vernauwing zit, in meer of mindere mate, in alles slagaders van het lichaam.

  Risicofactoren

  Er zijn een aantal risicofactoren die de kans op het krijgen van etalagebenen vergroten:

  • Roken
  • Hoge bloeddruk
  • Te weinig beweging
  • Ongezonde voeding
  • Diabetes
  • Overgewicht

  Roken is de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan het roken.

  Behandeling en resultaat fysiotherapie

  De behandeling in de fysiotherapie kan gericht zijn op verschillende aspecten. Een groot deel van het behandeltraject bestaat uit gesuperviseerde looptraining. Daarnaast wordt er ook veel gepraat over leefstijl en leefstijlveranderingen. Een gezonde leefstijl is ook belangrijk om verergering van de vernauwing te voorkomen.
  De looptraining bestaat uit een programma dat elke week uitgebreidt wordt, waardoor er steeds langer gelopen wordt. In dit traject loop je elke dag, dus niet alleen met de fysiotherapeut.

  Door het bewegen worden de kleinere vaten in het lichaam beter gebruikt, waardoor de doorbloeding naar de spieren verbetert. Het is dus niet zo dat er meer vaten worden aangemaakt, maar dat de kleine aftakkingen van de vaten groter worden. Deze vergrote vaten kunnen dan meer bloed en zuurstof vervoeren naar de spieren. De klachten zullen verminderen, doordat het zuurstoftekort in de spieren minder is of zelfs helemaal niet meer aanwezig is.

  < Terug naar overzicht

  Weten of uw behandeling wordt vergoed?