fbpx

Contact

  Maak direct een afspraak

  Naam*

  E-mail*

  Telefoon

  Met welke afdeling wilt u contact opnemen*

  Onderwerp

  Kies uw locatie

  Omschrijf kort uw pijnklacht

  Onderwerp

  Kies uw locatie

  Uw bericht

  Onderwerp

  Uw bericht

  privacy

  ESF Project

  Van eenheid door diversiteit naar duurzaamheid is een leefwijze geworden van Medifit. Het is een mooie vorm van samenwerken met elkaar en toch kan ieder zijn eigenheid behouden van competenties, talenten en kwaliteiten. Het voordeel van duurzame inzetbaarheid is dat iedere werknemer optimaal gebruik maakt van competenties die direct meer werkplezier, productiviteit, betrokkenheid en minder uitval oplevert. Medifit heeft een duidelijke communicatiestructuur met een eenheid in taal gebruik.

  Door iedere medewerker in hun eigen kracht te zetten en op de daarbij behorende juiste plek binnen de organisatie worden ze opener en zijn ze zich bewuster. Hiermee creëert Medifit sterk en goed functionerende teams. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheden en zijn meer betrokken bij de organisatie. Hierdoor is er ruimte om te groeien voor medewerkers en zijn er meer opleidingsmogelijkheden.

  Medewerkers zijn op de hoogte van elkaars kwaliteiten en komen nu beter tot hun recht in hun functie. Er wordt beter samengewerkt, wat de werkvreugde enorm verhoogd. Door deze strategie te volgen schiet de motivatie omhoog en het ziekteverzuim is verlaagd.

  Het verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van elkaar en het werk is door goede communicatie en de juiste opleiding gestimuleerd en aangeleerd. De betrokkenheid van medewerkers naar cliënten is sneller zichtbaarder en uit zich in een betere klantgerichtheid.

  Dit alles zorgt voor een gezonde, stimulerende en ondersteunende bedrijfscultuur waar in werknemers zich veilig kunnen ontplooien en zo lang mogelijk op een gezonde wijze flexibel en inzetbaar blijven. Medewerkers hebben inzicht in wie ze zijn, wat hun goede en minder goede kwaliteiten zijn. Ze weten hoe ze zich op een positieve manier kunnen inzetten en wat ze hiervoor nodig hebben.

  Dit duurzame inzetbaarheid project is volop in ontwikkeling en wordt ondersteund door de Europese Subsidie Fonds. Het inzetten van de specifieke krachten van medewerkers zal de komende jaren steeds meer zorgen voor vitaliteit en positieve gezondheid op fysiek en mentaal niveau.

  esf-logo-uitgebreid

  Weten of uw behandeling wordt vergoed?