fbpx

Contact

  Maak direct een afspraak

  Naam*

  E-mail*

  Telefoon

  Met welke afdeling wilt u contact opnemen*

  Onderwerp

  Kies uw locatie

  Omschrijf kort uw pijnklacht

  Onderwerp

  Kies uw locatie

  Uw bericht

  Onderwerp

  Uw bericht

  privacy

  Klachten

  Kwaliteit en aandacht voor u vinden wij bij Medifit Oss erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten staan daarom ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie, een waarborg voor goede kwaliteit.

  Wij doen er alles aan om de behandeling zo prettig en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks toch klachten hebben over uw behandeling of over onze praktijk dan hebben wij een klachtenregeling. Het is dan goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de praktijk en voor andere patiënten.

  Natuurlijk doen we er alles aan om klachten te voorkomen, maar het kan gebeuren dat u niet tevreden bent of een andere klacht heeft. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten via de klachtenregeling. Op onze organisatie is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. Wij hechten groot belang aan uw klacht of opmerking. Uw klacht helpt ons om onze zorg te verbeteren en onze cliënttevredenheid hoog te houden.

  Medifit Oss hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek, belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren. Mocht u een klacht hebben en een gesprek willen aangaan, kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut of per mail naar Sjemaine van Zeeland op sjemaine@medifitoss.nl.

  Als u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd dan kunt u ook daarna een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Keurmerk fysiotherapie en vragen om bemiddeling.

  Als lid van het het Keurmerk fysiotherapie zijn alle bij ons in de praktijk werkzame fysiotherapeuten aangesloten bij de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie.

   

   

   

  Weten of uw behandeling wordt vergoed?